⬅ کتاب اصول و فنون گویندگی؛ مجری گری؛ سخنوری و فن بیان نوشته دکتر حسن خسروی توسط انتشارات موسسه کارگزار روابط عمومی چاپ و منتشر شد.

⬅ کتاب اصول و فنون گویندگی؛ مجری گری؛ سخنوری و فن بیان نوشته دکتر حسن خسروی توسط انتشارات موسسه کارگزار روابط عمومی چاپ و منتشر شد.

کتاب اصول و فنون گویندگی؛ مجری گری؛ سخنوری و فن بیان

چهارشنبه 10 آذر 1400

نشست روابط عمومی مسئولیت پذیر

نشست روابط عمومی مسئولیت پذیر

نشست روابط عمومی مسئولیت پذیر

سه شنبه 2 آذر 1400

حجت الاسلام دکتر سعید رضا عاملی مجددا به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب  منصوب شد

حجت الاسلام دکتر سعید رضا عاملی مجددا به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب منصوب شد

حجت الاسلام دکتر سعید رضا عاملی مجددا به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب منصوب شد

سه شنبه 25 آبان 1400

علی بهادری جهرمی به عنوان سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تعیین شد

علی بهادری جهرمی به عنوان سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تعیین شد

علی بهادری جهرمی به عنوان سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تعیین شد

سه شنبه 25 آبان 1400

تبدیل سند به قانون، مطالبه جامعه روابط عمومی ایران است

تبدیل سند به قانون، مطالبه جامعه روابط عمومی ایران است

تبدیل سند به قانون، مطالبه جامعه روابط عمومی ایران است

دوشنبه 24 آبان 1400

آرزوی که محقق می شود

آرزوی که محقق می شود

پیش نویس سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران تدوین شد

یکشنبه 23 آبان 1400

انتصاب مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بیمه سرمد

انتصاب مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بیمه سرمد

انتصاب مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بیمه سرمد

شنبه 22 آبان 1400

رئیس کمیته عضویت و ارزشیابی انجمن با دریافت گواهی صلاحیت حرفه ای، خود را نشان دهید

رئیس کمیته عضویت و ارزشیابی انجمن با دریافت گواهی صلاحیت حرفه ای، خود را نشان دهید

رئیس کمیته عضویت و ارزشیابی انجمن با دریافت گواهی صلاحیت حرفه ای، خود را نشان دهید

دوشنبه 17 آبان 1400

 دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران دیدار و گفتگو کرد.

دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران دیدار و گفتگو کرد.

دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران دیدار و گفتگو کرد.

چهارشنبه 5 آبان 1400

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرشاد فتوت سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت اقتصاد شد.

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرشاد فتوت سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت اقتصاد شد.

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرشاد فتوت سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت اقتصاد شد.

یکشنبه 25 مهر 1400