فرم اشتراک ماهنامه روابط عمومی

 

برای دریافت فرم اشتراک مجله روابط عمومی لطفا روی لینک کلیک بفرمایید

                                               

 

 

 

فرم اشتراک ماهنامه روابط عمومی در سال 1393

 


 اشتراک حقوقی

 

نام سازمان: ..................................
نام واحد متقاضی اشتراک: ...................................

 

نام مدیر واحد: ...................................................

 

 

اشتراک حقیقی

 

نام: ................... نام خانوادگی: .............................
نام پدر: ...............شماره شناسنامه: .................

صادره از: ........................ متولد: ............................

 

میزان تحصیلات: ....................................... شغل: ............................

 

 

نشانی کامل مشترک حقیقی یا حقوقی: ...........................................................................

 

کد پستی: .................... تلفن: ............ نمابر: .........................
پست الکترونیکی: .........................

 

 

     جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 88579727-021 تماس بگیرید 
و یا پست الکترونیکی:ghasemi.j@prsir.org  

 و یا به سایت انجمن روابط 
عمومی ایران به آدرس:  www.prsir.org  مراجعه فرمایید


 

 

     بهای اشتراک یک ساله (ده شماره) با هزینه پستی و بسته بندی با پست عادی 850،000 ریال و با پست سفارشی 950،000 ریال خواهد بود.

واریز به کارت: کلیه متقاضیان می توانند از طریق دستگاههای خودپرداز و سایر روشهای اینترنتی  مبلغ  را به شماره کارت 9654  0285  5313  6273 و یا شماره حساب 322066155 نزد بانک تجارت شعبه یادگار امام به نام انجمن روابط عمومی ایران واریز نموده و رسید پرداخت چاپی آن را به شماره نمابر 88579726 و ایمیل  ghasemi.j@prsir.org 
یا آدرس  تهران، بلوار دادمان، خیابان میلاد، کوچه میلاد 4 پلاک 1  ارسال نمایند.

 

     تغییر آدرس را به دفتر انتشار ماهنامه روابط عمومی اطلاع دهید.

 

                                                               امور مشترکین ماهنامه روابط عمومی