اعضای محترم انجمن روابط عمومی ایران می‌توانند برای برقراری ارتباط و طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد با مسؤولین  کمیته‌ها تماس حاصل نمایند:
 
مسؤولین کمیته‌های انجمن روابط عمومی ایران

شماره تماس مسؤول کمیته
09123906877 امیر لعلی امور بین الملل
26215054 دکتر منصور ساعی آموزش و پژوهش
83364647 سعید شهبازی ارتباطات، اطلاع رسانی و امور رسانه ها
88078729 میرزابابا مطهری‌نژاد نمایندگی ها
09122261017   محمدرضا حقیقی
 ارتباط با دانشگاه
09122253641 مرتضی بهنام
 مجامع و نشست ها