چگونه بر جذابیت خود بیافزاییم ؟
تشکر از اتاق بازرگانی تهران
روابط‌عمومی و مسوولیت‌های اجتماعی
روزی برای ارجگزاری به ارزشهای ارتباطی
لزوم حمایت از سازمانهای مردم نهاد
جلوه دیگری از نقش ارتباطات اجتماعی
روابط‎عمومی و اعتبار اجتماعی سازمان
روابط‏‌عمومی مشاور و دستیار مدیر
خشت اول گرنهدمعمارکج...
نقش روابط عمومی نوین درارتباطات تعاملی
انتخاب مدير روابط عمومي، مهم و تاثيرگذار
روز روابط‌ عمومی، نیازمند هویتی مستقل
نقش روابط عمومی در اطلاع مداری و دانایی
روابط عمومی ها در آستانه فصلی نو
یادآوری نکته ای کلیدی
چشم‏ها را باید شست…
صدای پای دوست
ساختن زندگی و امرار معاش
معیار هایی برای انتخاب مدیر روابط عمومی
مراقب باش
تفاهم، همدلی، و اعتماد متقابل
ساز و کارهای اساسی روابط عمومی
روابط عمومی یک سو نگر
مشاوره نخبگان و پویایی روابط عمومی
روابط عمومی و اعتبار اجتماعی سازمان
درک درست از روابط عمومی ضروری است
ویژگی روابط عمومی اثرگذار
لزوم تغییر در روند کار روابط عمومی
خطوط کلی ماموریت‌های روابط عمومی
مدیریت تغییر در یک نگاه
چند توصیه اثر گذار
ترسیم افق های روشن
مردمدار باشید
روابط عمومی پیشرو
مردمدار باشید
نکاتی در باره روابط انسانی در سازمان
چند نکته کاربردی در ارتباطات و روابط عمومی
طبقه بندی مدیران روابط عمومی از لحاظ ویژگی های شخصیتی