خطوط کلی ماموریت‌های روابط عمومی

- کمک به تدوین برنامه‌های واقع بینانه و موثر در عرصه‌ی فرهنگی ،ارتباطی واطلاع رسانی سازمان .

- کمک به شکل‌گیری فضای اعتماد متقابل بین کارکنان ،مشتریان وذینفعان.

- رصد کردن مستمر تحولات اثرگذار بر سازمان به ویژه از طریق رسانه‌های جمعی .

- کمک به تغذیه‌ی خبری ـ تحلیلی مدیران و کارشناسان در مراحل مختلف تعاملات و مذاکرات با طرف‌های داخلی و خارجی.

- تعامل فعال با طیف مخاطبان ( اعم از بخش‌های سیاست‌گذاری، نظارتی، علمی و تخصصی، نهادهای اجتماعی و مدنی و . . .) و کمک به اصلاح یا تغییر برخی ذهنیت‌ها، باورها و داروی‌ها در راستای واقعیات از طریق اطلاع‌رسانی، ارتباطات حضوری، همایش‌های علمی ـ پژوهشی و کاربردی.

- رصد کردن مستمر مواضع تحلیلی ـ تخصصی نهادهای علمی‌، فرهنگی و ‌اجتماعی مرتبط با سازمان و کمک به تاثیرگذاری منطقی و اقناعی بر آن‌ها؛ و زمینه‌سازی برای بهره‌گیری از بهترین دیدگاه‌ها در تنظیم و اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان.

- اتخاذ تدابیر مشخص برای تقویت تعاملات متقابل میان مدیران، کارشناسان و کارکنان ، با هدف بسیج همه‌ی توان‌ها، ظرفیت‌ها و خلاقیت‌ها، در تحقق اهداف بلند سازمان، با همکاری و همراهی تمامی مدیریت‌ها.