درک درست از روابط عمومی ضروری است

"زندگی اجتماعی درشرایط پیش رو با تحولات فراوان آن، نیازها، پرسش‌ها و مشکلات تازه‌ای را پدید آورده است که با اعمال مدیریت صحیح راه‌حل‌ها و شیوه‌های پاسخ‌گویی به مسائل و روش‌های برآوردن احتیاجات بشر امروزی پیش پای او قرار می گیرد . می‌دانیم که برای ارتباط مستمر سازمان‌ها و نهاد ها با مردم که سخت تشنه‌ی دانستن وتجزیه و تحلیل رویداد‌ها هستند ، اطلاع رسانی به روش‌های سنتی گذشته امکان پذیر نیست ، لذا وسائل ارتباطی نوین، ابزار‌ها و رسانه‌های مدرن و روش‌های خبررسانی متفاوتی پا به میدان ارتباطات نهاده‌اند که وسعت و سرعت انتقال دانسته‌ها را دگرگون کرده‌ و خود بر التهاب و اشتیاق آموختن افراد تاثیراست.

البته با تحولاتی که در شرایط روز دنیا به وجود آمده و حق مردم را در تعیین سرنوشت جامعه از طریق مشارکت و جمهوریت در عصر ما افزایش داده، تقریبا امکان پنهان کردن واقعیت‌ها از بین رفته و یا تا حد زیادی کاهش یافته و نیز نقش و اهمیت افکار عمومی بیش از پیش آشکار گردیده و تلاش جدی برای هدایت اطلاعات و دانسته‌ها رو به فزونی نهاده است.

متاسفانه در برخی از بخش‌های جامعه، شناخت درستی از روابط عمومی و نقش و وظایف اساسی آن وجود ندارد و یا در انتخاب مدیران و دست‌اندرکاران روابط عمومی، به تخصص و تجربه‌ی آن‌ها توجه چندانی نمی‌شود که این امر، تقویت نگرش نادرست و باری به هر جهت از یک روابط عمومی ایده‌آل را، دامن می‌زند و سبب انتظارات نا‌به‌جا از ماهیت تاثیر گذار این نهاد بنیادی می‌گردد که تا از بین بردن این تصور غیر حرفه ای ، نیازمند تلاش فراوان و پیمودن راه درازی هستیم.