معیار هایی برای انتخاب مدیر روابط عمومی
1. تحصیلات: تحصیلات دانشگاهی مرتبط در یکی از رشته‌های علوم اجتماعی یا علوم ارتباطات (حداقل کارشناسی)

2. تجربه: تجارب مفید حرفه‌ای در زمینه‌های ارتباطات اجتماعی و امور رسانه، کوشا در جهت اعتلای جایگاه سازمانی

3. نگرش و درک عمیق نسبت به مسایل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

4. برخورداری از نگاه راهبردی، توانمندی در برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، اخلاق‌مداری و برخورداری از مقبولیت اجتماعی

5. آشنا به دانش و تکنیک‌های روز در قلمروی ارتباطات جمعی و علاقه‌مندی به حرفه‌ی روابط عمومی

6. آشنا با فرهنگ سازمانی

7. مسوولیت‌پذیری، علاقه‌مندی به کار و انضباط فردی

8. اعتقاد و قابلیت در تعامل با نهادهای مدنی و اجتماعی (از قبیل تشکل‌های صنفی و مردمی، رسانه‌ها، احزاب و گروه‌ها)

9. اعتقاد به مشتری‌گرایی و پاسخ‌گویی

10. علاقمند به فعالیت های فرهنگی اجتماعی