چشم‏ها را باید شست…
اکنون که در فصل دگرگونی طبیعت هستیم، چه زیباست اگر در کنار غبار روبی خانه و دفتر کار، خانه‏تکانی ذهنیت‏های منفی را فراموش نکنیم و مثبت اندیشی را سرلوحه کارها قراردهیم.

به قول سهراب سپهری” چشم ها را باید شست، جور دیگری باید دید".

ارتباطات انسانی، اساس دوستی ، مودت و زیربنای توسعه فرهنگی است، باید برای تقویت و غنای این فرآیند مهم و حیاتی وقت و فرصت بیشتری اختصاص دهیم.

بیاییم سال نو را شروع دوباره ای برای تقویت دوستی ها و نزدیکی دل‏ها قرار دهیم،

بیایید باور کینم تحولات اجتماعی و تحقق اهداف ملی هم تنها در بستر تعامل، همدلی و هم‏افزایی درمیان آحاد یک جامعه، و به ویژه نخبگان آن امکان‏پذیر است.

بیاییم اختلاف سلیقه‏ها و نگرش‏ها را به رسمیت بشناسیم، اما برای تحقق آرمان‏های انسانی و اجتماعی، تنها بر اشتراکات و همگونی‏های یکدیگر انگشت تاکید بگذاریم.

و سرانجام شک نکنیم که ذهنیت‏های منفی و جداسری‏های نفسانی، تنها آب را گل آلود می‏کند و فضا را تیره و تار می‏سازد و از انژری مورد نیاز برای رسیدن به قله‏های بلند، می‏کاهد.

پیش چشمت داشتی شیشه کبود                زان سبب عالم کبودت می نمود

   جواد قاسمی