نقش روابط عمومی در اطلاع مداری و دانایی

 نقش روابط عمومی در اطلاع مداری و دانایی

سرمقاله شماره 89  "ماهنامه روابط عمومی"

جواد قاسمی

امروزه فناوری با سرعت و شتابی فراگیر زندگی و محیط کار را تحت تاثیر قرار داده است؛ به‏ طوری­که بدون استفاده از فناوری‏ های موجود نه تنها امکان توسعه و پیشرفت در شرکت‏ ها و موسسات میسر نمی‏ شود، حتی حفظ وضع موجود هم با مشکلات بی‏شماری‏ مواجه می‏ گردد.

در شرایطی که ارتباطات و توسعه‏ ی شبکه‏ های اطلاع رسانی به طور مداوم بر افکار عمومی تاثیرات پی‏در‏پی می‏ گذارند و تولید اطلاعات به صورت روزافزون در سراسر جهان در حال گسترش است، اهمیت و نیاز دسترسی به اطلاعات جدید هر روز بیشتر از روز قبل احساس می‏ شود و فرآیندهای کلیدی اطلاع‏ رسانی و ارتباطات برای پایداری و رشد و توسعه‏ ی سازمان‏ ها همچنین تقلیل شکاف میان سازمان و مخاطبان، ابزاری مهم و استراتژیک محسوب می‏ شود.

 در شرایط حاضر، به مدد فناوری‏ های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، امکان پیام‏ رسانی در لحظه بر روی خطوط الکترونیک و دیجیتال قابل تبادل و تعامل شده است.

نظام‏ های پیشرفته‏ ی ارتباطی و اطلاعاتی به صورت کانال‏ های پیام‏ رسانی در جایگاه هوش مصنوعی از طریق ابر رایانه ها برای نخستین بار در طول خلقت، کار مدیریتی می‏ کنند و به منزله‏ انسان مجازی، عامل تبادل اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن‏ ها بین فرستندگان و گیرندگان نقش‏ آفرینی می‏ نمایند.

در شرایط کنونی این گونه نظام‏ها، مبنایی برای استفاده از رویکرد مهندسی مجدد و سازمان‏ های یادگیرنده شده‏ اند و این امر مستلزم تغییر در سبک، نگرش و تغییر در نحوه‏ ی اداره‏ ی جوامع وسازمان‏ ها خواهد بود. در دنیای رقابتی امروز، صرفا جوامع و سازمان‏ هایی امکان بقا دارند و در فعالیت‏ های خود موفقیت خواهند داشت که نسبت به انتشار همگانی دانش و تبدیل آن به ارزش افزوده در قالب نظام‏ های اطلاع‏ رسانی زنده مثل اینترنت و اینترانت اقدام کرده و با سازمان‏ های همگن و شبکه‏ های تولید و توزیع اطلاعات،ارتباطات موثر و متقابلی برقرار نمایند.

بدیهی است که در این زمینه، نهاد مسئول و متولی تخصصی سامان دهی این امر، در سازمان‏ ها " روابط عمومی" خواهد بود، نهادی حساس و کلیدی در قلب سازمان‏ ها که باید به سوی اطلاع‏ مداری و دانایی سوق داده شود.

در گذر این تحولات شگرف، "روابط عمومی" می‏ تواند به عنوان عامل ارتباط‏ دهنده‏ ی نهادها و سازمان‏ ها به جامعه‏ ی هدف، همچنین عامل پیوند‏ دهنده‏ ی آرا و نظرات مدیران، کارشناسان و کارکنان یا در یک عبارت سرمایه‏ های انسانی سازمان محسوب شود.