خشت اول گرنهدمعمارکج...


خشت اول گرنهدمعمارکج...

 

اگر تعریف  مدیریت را « انجام کار به وسیله دیگران» و  یا « علم و هنر اداره منطقی منابع انسانی و مادی در راه رسیدن به اهداف سازمان» در نظر بگیریم و مسوولیت مدیریت ارتباطات سازمان را به  روابط عمومی محول کنیم در نتیجه  فعالیتی حساس و تاثیر گذار را به فرد یا گروهی واگذار کرده ایم تا با استفاده  از راهکار های تخصصی، سازمان  را در دست یابی به اهداف خود یاری نمایند. در این فرایند، سازمان می تواندبا قرار گرفتن در مسیر و بستر  مناسب ارتباطی که روابط عمومی مهیا می کند،ماموریت‏های خود را به صورت کاملتری انجام دهد .

با این اوصاف همواره این پرسش مطرح است که روابط ‏عمومی مورد انتظارباید چه ویژگی‏ها و خصوصیا‏تی داشته باشد؟

بدیهی است درعرصه عمل قبل از هرچیز ابتدا انتخاب فردی توانمند و مطلع از دانش ارتباطات اقدامی اساسی و تاثیرگذار خواهدبود. سپس مشخص نمودن اهداف و سیاست‏های ارتباطی همسو و هم راستا   با سیاست‏های کلان سازمان، اولویت بعدی را به خود اختصاص خواهدداد.

تهیه و تنظیم برنامه ‏های کوتاه ‏مدت و میان مدت با زمان‏بندی مشخص اولویت سوم است. در این شرایط انتخاب افرادی که باید با کمک مدیر روابط‏ عمومی این مسوولیت مهم و حساس را عهده دار شوند موضوع مهم دیگری است که نباید به آن  بی ‏توجه بود.همان گونه که حمایت مدیران ارشدسازمان از حوزه ارتباطات و روابط ‏عمومی مقوله ‏ی دیگری است که نباید از نظر ‏ دور بماند.

از آنجایی که کار با افکار عمومی وپاسخگویی به مطالبات مخاطبان سازمان نیز ازپیچیدگی خاصی بر خوداراست ، ارتباط  حرفه ‏ای و تخصصی روابط ‏عمومی با ذینفعان متنوع  سازمان، اهمیت بسیاردارد. اگر این رویکردها دقیق، منطقی و فراگیر باشد، سازمان راه رشد و تعالی را اصولی تر طی می‏کند. در غیر این صورت موقعیت اجتماعی سازمان تضعیف شده و به تدریج از چرخه‏ ی رقابت با رقبا وپاسخگویی حرفه ای و اقناعی به مخاطبان، دور می ‏شود و حمایت و پشتیبانی ذینفعان خود رانیز به تدریج از دست می‏دهد.

دریک کلام می توان گفت بخش اصلی این فرایندها از همان انتخاب درست و هوشمندانهء مدیرروابط

عمومی آغازمی شود.موضوعی که متاسفانه در برخی از سازمانها باوجود حساسیت و اهمیت فراوان، آن گونه که باید و شاید مورد توجه واقع نمی شود ودرنتیجه به قول ضرب المثل معروف:

"خشت اول گرنهدمعمار،کج – تا ثریا می رود دیوار،کج"!