روابط‏‌عمومی مشاور و دستیار مدیر

 

 

روابط‏‌عمومی مشاور و دستیار مدیر

 

امروزه سیستم بانکداری مشخصات جدیدی را تجربه می‏کند. گوناگونی انتظارات نیازها و خواسته‏ها، تغییر الگوی رفتاری مشتریان به‏واسطه‏ی همراه شدن با انقلاب فناوری، پیدایش رقبای غیربانکی، نظیر اپراتورهای تلفن همراه و موسسات «وام‏دهی فرد به فرد» و هم‏چنین تحول در قوانین خلق پول از راه گسترش پذیرش پول‏های خاص‏منظوره و مجازی، صنعت بانکداری را در ناگزیر یک انتخاب سرنوشت‏ساز قرارداده است.

بزرگترین مشاور و دستیار مدیر باید روابط‏عمومی آن مدیر باشد که با مشاوره‏ی او رفتار مشتریان به‏سرعت تغییر کند و سیستم و روند قدیمی بانک با تغییر در ساختار و سازمان مجددا بنا نمایند.

روابط‏عمومی باید با شتاب زیاد رو به‏جلو حرکت کند بانک‏ها در شرایط جدید فرصت کمی دارند تا نسبت به تغییرات واکنش نشان داده و منتظر تاثیرات آن برکار خود باشند، هرچه دیرتر اقدام کنند، شکاف بین انتظارات مشتری و خدمات قابل ارایه توسط بانک بیشتر می‏شود.

در کار سخت مالی و پیچیده بانکداری مهارت‏های بسیار زیادی مورد نیاز است تا فرد بتواند نقش و وظیفه‏ی خود را به‏خوبی ایفا کند. اما اگر بنا باشد با اولویت‏ها و آن‏هم در حوزه‏ی روابط‏عمومی و بازاریابی و مشتری‏مداری از مهارت‏های موردنظر یادکنیم، شاید بتوان گفت مهارت برقراری ارتباط با مشتری و ایجاد و حفظ اعتماد، یکی از اولین و مهم‏ترین مهارت‏هایی است که می‏توان در شکل‏‏گیری یک رابطه‏ی موثر دوسویه‏ی پویا بین یک بانک یا نهاد پولی و مالی، از یکسو و مشتریان آن، از سوی دیگر برقرار شود.

روابط‏عمومی در به فعلیت‏رساندن ظرفیت‏های بالقوه بانک در راستای اهداف توسعه‏ی بازار نقش بسزایی دارد و این نقش باعث پیشرفت و موفقیت بانک در حوزه‏های مختلف خواهدشد. اگر بهنقش اطلاع‏رسانی روابط‏عمومی توجه لازم شود، روابط‏عمومی قادرخواهدبود، ضمن تصویرسازی درست و هدف‏مند و موثر، تصویر شایسته‏ای از بانک و یا نهاد مالی و اعتباری خود به‏نمایش بگذارد تا به‏قدرت تصمیم‏گیری و انتخاب مشتری کمک‏کند.

بدیهی‏است تصویر اگر واجد شرایط لازم در نگاه مشتری باشد و آن را منطبق برخواست و نیازهای خود بداند به مشتری کمک خواهد‏کرد تا با آگاهی و بینش و اطمینان‏خاطر بیشتری دست به‏انتخاب بزند و نهایتا این موارد باعث می‏شود که برند و نشان بانک توسعه یابد.

                                                       جواد قاسمی

مدیرمسوول و سردبیر ماهنامه "روابط عمومی"