جلوه دیگری از نقش ارتباطات اجتماعی


سالی که گذشت سال تغییر و تحول در مسایل مهم کشور در زمینه ی سیاست و اقتصاد بود. مذاکرات فشرده و نفس گیر

تیم مذاکره کننده ی برجام درحالی به نتیجه رسید که نمایندگان شش کشوربزرگ صنعتی باپذیرش صلح آمیز بودن برنامه

هسته ای کشورمان به  برچیدن سازوکاراعمال تحریم های همه جانبه علیه میهن مان  تن دادند. این رویکردنه تنها نشانگر

اقتدار ملی در حوزه ی سیاست خارجی است بلکه از منظر ارتباطات بین‏المللی، نمونه ایست از تاثیرگذاری سیاست‏مداران

فهیم و کاردان در ارائه الگوهای ارتباطی موفق در حوزه‎ی بین ‏الملل درعین حفظ منافع و عزت ملی.

با حضور چشمگیر مردم در دو انتخابات حساس، نمایندگان 94 ازسوی دیگر در هفتم اسفند ‏ماه سال جدید مجالس شورای

اسلامی و خبرگان انتخاب شدند. حضور پر شور مردم در این صحنه‏ های سیاسی و اجتماعی بار دیگر بر نقش تاثیرگذار

ارتباطات اجتماعی و وسایل ارتباط جمعی در تعیین سر‏نوشت کشور مهر تایید زد.

در بیست و هفتم اردیبهشت ‏ماه نیز به استقبال روز ارتباطات و روابط‎عمومی می‏رویم؛ روزی که به معرفی فعالیت‏ها و

اقدامات شاخص دست اندرکاران‏ روابط‏ عمومی اختصاص دارد. اما کدام نهادها و سازمان‏ها صلاحیت این ارزیابی را

داراهستند؟ شورای هماهنگی تبلیغات دولت، انجمن ‏های تخصصی و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؟

تجارب سالیان طولانی، بیانگر این واقعیت است که صالح ‏ترین بخش برای ایفای نقش داوری دراین عرصه همان

نهادهای مدنی و تخصصی به شمار می روند، زیرا فعالان روابط‏ عمومی تنها در محدوده نهادهای دولتی و شبه دولتی

حضورندارند، بلکه چه بسا در بسیاری از زمینه ‏ها، نهاد روابط ‏عمومی دربخش خصوصی حتی فعال‏تر از بخش دولتی

عمل می‏کند. ضمن آن که انجمن‏ های تخصصی در این زمینه با قابلیت بالای جذب  نیروهای  علمی و حرفه‏ ای

در نتیجه انتظار می‏رود راهبری این گونه جشنواره ‏ها درارزیابی تخصصی و حرفه ‏ای کار روابط ‏عمومی‏ ها به

ازظرفیت بیشتری برای اعتمادسازی درمیان اهالی روابط‏ عمومی و نیز افکار عمومی برخوردارند.

سازمان‏های مردم نهاد در حوزه ارتباطات اجتماعی واگذار شود.